מהעיתונות

מתארחים בצהלה

תהליך שיפוץ בבית ותיק בצהלה בו שומשו לוחת הבטון שלנו כחיפוי רום המדרגות

נבחרת ישראל בבנייה ירוקה קוצרת הצלחה בסין

המוצרים שלנו לקחו חלק בתחרות נבחרות של מוסדות אקדמאיים מ-20 מדינות על תואר אלופת הבנייה האקולוגית כשליחות של נבחרת ישראל המשלחת, בהובלת 'שנקר', המסלול
בודק...