fbpx

עוביים משתנים

אריחי חיפוי מוארכים המותקנים לסרוגין בשניים \ שלושה עוביים ( 8,10,16 מ"מ ) להתקנה מדורגת – משתנה , הן בעוביים ,הן באורכי האריחים ובמשחקי הצבע.

דוגמאות לעבודות שבוצעו עם מוצרינו

מידע טכני

• פלאנק מישור אחיד / מרועף – עובי – 8 מ״מ, 150/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Cassia
• פלאנק מישור אחיד / מרועף – עובי – 8 מ״מ, 200/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Teak


בודק...