fbpx

מישור אחיד

אריחי חיפוי מוארכים עם גמר בעל קצוות ישרים, המאפשרים התקנה במישור אחיד למראה נקי ואסתטי – התקנה מסוג זה מחייבת אטימה למים של הקיר הנושא.

דוגמאות לעבודות שבוצעו עם מוצרינו

מידע טכני

• פלאנק מישור אחיד / מרועף – עובי – 8 מ״מ, 150/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Cassia
• פלאנק מישור אחיד / מרועף – עובי – 8 מ״מ, 200/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Teak
פלאנק מישור אחיד / מרועף עובי 8 מ"מ 150/3000 מ"מ טקסטורת עץ ANTIQUE
פלאנק מישור אחיד / מרועף עובי 16 מ"מ 150/3000 מ"מ טקסטורת עץ ACASSI
פלאנק הדור – עובי – 10 מ״מ, 150/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Jacaranda
פלאנק הדור – עובי – 10 מ״מ, 100/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה
פלאנק הדור – עובי – 10 מ״מ, 150/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה
פלאנק הדור – עובי – 10 מ״מ, 200/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה

 

בודק...