fbpx

עיצוב פנים

דוגמאות לעבודות שבוצעו עם מוצרינו

מידע טכני

• פלאנק On-Off עובי 8 מ״מ – 150/3000 מ״מ
• פלאנק On-Off עובי 10 מ״מ – 150/3000 מ״מ
• פלאנק On-Off עובי 16 מ״מ – 150/3000 מ״מ
• לוח מעוצב 6 מ"מ (קירות) – 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Rocco
• לוח מעוצב 8 מ"מ (קירות) – 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Cassia
• לוח מעוצב 8 מ"מ (קירות) – 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Bolssom
• לוח מעוצב 8 מ"מ (קירות) – 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Cassiano
• לוח מעוצב 8 מ"מ (קירות) – 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Stucco

תקנים ובדיקות

• תקן אש 755
• בדיקת UV
• תקני עמידות

מידע תכנוני ומפרטי התקנה

• הוראות התקנה גדר
• הוראות התקנה – לוחות מעוצבים
הוראות התקנה – עוביים משתנים 

מפרטי התקנה נילווים

• טבלת ברגים – מוצרי SHERA

פרטים אדריכליים – CAD

אפיון לכתב כמויות

• קיר דקורטיבי עוביים משתנים 

בודק...