fbpx

לוחות עמידי עומסים לרצפה

לוחות ריצוף לבסיס גלריות וגגות שטוחים מיוצרים מתרכובת פייבר צמנט בתהליך מיוחד המקנה ללוחות תכונות חוזק ועמידות גבוהה המתאימה לדרישות המחמירות ביותר. לוחות ריצפה הם הלוחות האולטימטיביים לייעודם כתשתית רצפה לגלריות ועולים לאין שיעור בתכונותיהם על התחליפים הקיימים כמו: לוחות עץ ודומיהם.

דוגמאות לעבודות שבוצעו עם מוצרינו

מידע טכני

• עובי לוח 15 מ״מ – 1200/2400 מ״מ, גוון בסיס לבן / אפור – לא לשימוש קונסטרוקטיבי (בתנאים מסויימים לפי אישור יבואן), 63 ק"ג ללוח. 
• עובי לוח 18 מ״מ – 1200/2400 מ״מ, גוון בסיס לבן, מתאים לשימוש קונסטרוקטיבי (ע״פ טבלת העומסים), 75 ק"ג ללוח.
• עובי לוח 20 מ"מ – 1200/2400 מ"מ, גוון בסיס לבן, 84 ק"ג ללוח – בהזמנה בלבד. 

בודק...