תהליך שיפוץ בבית ותיק בצהלה בו שומשו לוחת הבטון שלנו כחיפוי רום המדרגות