לוחות הצמנט האדריכלי שלנו בחלל הסלון של ווילה בקיבוץ לוחמי הגטאות בעיצובה של דלית ונגרובסקי